το site προορίζεται γα τεχνικούς της πληροφορικής, που συμμετέχουν στην ενημέρωσή του. Δεν υπάρχει δυνατότητα εγγραφής νέων μελών. Σκοπός του είναι η συλλογή θεμάτων που αφορούν την εγκατάσταση και ρύθμιση εφαρμογών  καθώς και επίλυση διαφόρων προβλημάτων. Δεν περιέχει γενικά άρθρα ή πληροφορία.